IMG_9081RG: NR03/MGK/12/27427

Nome: PENELOPE J.E. BULL’S RED
Raça: AMERICAN PIT BULL TERRIER
Sexo: Fêmea
Nascimento: 12/06/202
Pai: HUNTER II OF PAUBAS PIT
Mãe: MEG J.E. BULL’S RED
Criador: CANIL J.E. BULL’S RED
Proprietário: CANIL J.E. BULL’S RED
IMG_9098IMG_9071IMG_9081IMG_9083PENELOPE 4